1. Rezidencia Hron
  2. Technológia výstavby

Technológia výstavby

Poslednú etapu projektu Rezidencia Hron vytvorí zoskupenie štyroch bytových domov s 5 nadzemnými a 1 podzemným podlažím, pričom prvé nadzemné podlažie obsadí polyfunkčný parter.

Projekt bude podobne ako jeho II. etapa využívať už overený konštrukčný model stavby tvorený pomocou filigránových stien. Jedná sa o prefabrikované, teda v priemyselnej, plne automatizovanej výrobe presne vyrobené železobetónové steny a dosky. Použitie filigránov a ich rozmerová presnosť či rovnosť povrchov zaisťuje viaceré výhody výstavby, ako aj užívateľský komfort bývania. V Rezidencii Hron budú použité nosné steny s hrúbkou 25cm, čím chceme zvýšiť akustickú pohodu bývania a neprepúšťanie hlučnosti medzi bytmi.

Presnosť riešenia dovoľuje zakomponovať elektroinštalácie už priamo vo výrobe. Vypínače v jednotlivých bytoch umiestňujeme tak, aby sme eliminovali zvukové mosty a teda prechod hluku medzi bytmi. Toto riešenie tiež vytvorí optimálny priestor pre presnejšiu inštaláciu okien. Betónové prefabrikáty majú vysokú objemovú hmotnosť, disponujú výbornými akustickými vlastnosťami a ich požiarna odolnosť dosahuje až 90 minút.

Počet bytov: 83
Podzemné parkovacie státia: 83
Vonkajšie parkovacie státia: 71

Menu