1. Rezidencia Hron
  2. Financovanie

Financovanie

Pri procese vybavovania financovania Vášho nového bývania Vám ochotne poskytneme súčinnosť a poradenstvo.

Kúpa nového bytu či zmena bývania patria medzi kroky, ktoré robí človek možno len pár krát za život. Aj preto Vám chceme byť pri tomto významnom kroku čo najviac nápomocní.

V spolupráci s financujúcou bankou sme nastavili podmienky financovania tak, aby sa proces vybavenia hypotéky čo najviac urýchlil a zjednodušil.

Proces financovania

1

Podpis Dohody o rezervácii a úhrada rezervačného poplatku 5.000,- Eur

2

Podpis Zmluvy o budúcej zmluve a úhrada minimálne 20% z kúpnej ceny

3

Úhrada 30% z kúpnej ceny pri zápise hrubej stavby do katastra nehnuteľností

4

Podpis Kúpnej zmluvy a úhrada poslednej časti kúpnej ceny, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia

Stretnutie s predajcom projektu a výber bytu

Rezervácia bytu a úhrada rezervačného poplatku, príprava zmluvnej dokumentácie

Podpis Budúcej kúpnej zmluvy

Kolaudácia bytového domu a podpis Kúpnej zmluvy

Odovzdanie bytu a zápis do Listu vlastníctva

Menu