1. Rezidencia Hron
  2. Štandardy stavby

Štandardy stavby

Na kvalite materiálov a vyhotovenia stavby nám naozaj záleží. 

Projekt Rezidencia Hron vo svojej III. etape predstavuje zoskupenie 4 voľne stojacich bytových domov, B1, B2, C1 a C2, s výškou piatich nadzemných podlaží. Funkčnou náplňou nadzemných podlaží 2. – 5. je bývanie. Prvé nadzemné podlažie tvorí polyfunkčný parter. Podzemné podlažia plnia funkciu podzemných garáží, do ktorých vjazd je zaistený garážovými bránami a rezidenti tu nájdu aj skladové či pivničné priestory. Polyfunkčné objekty B1, B2, C1 a C2 s prevažnou funkciou bývania sú riešené ako dispozičný dvojtrakt. Objekty sa skladajú z vertikálneho jadra so schodiskom a výťahom, ku ktorému sú napojené chodby. Majú 5 nadzemných podlaží, pričom objekty B1 a B2 sú prepojené podzemným podlažím a objekt C2 má rovnako jedno podzemné podlažie.

Objekt C1 nie je podpivničený. Skladové priestory pre rezidentov sa tu nachádzajú na 1. nadzemnom podlaží a časť z nich je umiestnená aj v 1. nadzemnom podlaží objektu C2.

Zakladanie
Objekt je založený na železobetónovej základovej doske hrúbky 600mm. Nosné zvislé stenové konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové steny s hrúbkou 250 a 200mm, v prvom podzemnom podlaží s hrúbkou 300mm.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie
Nosné steny hrúbky 250mm sú použité medzi dvoma bytmi alebo medzi bytom a chodbou. Obvodové steny nadzemných podlaží disponujú hrúbkou 200mm, vrátane výťahovej šachty.

Deliace steny, priečky
Vnútorné deliace nenosné steny a priečky sú murované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA hrúbky 100 mm, murovaných na SILKA lepiacu maltu S10, resp. z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky 100 a 150 mm. Preklady v priečkach sú typu Ytong – nenosný preklad šírky 100 mm a dĺžky 1250 mm.

Úprava povrchov
Všetky vnútorné steny a stropy bytov sú opatrené hĺbkovým základom, na ktorý sa aplikuje interiérová sadrová stierka. V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, WC) je aplikovaná interiérová vápenno-cementová omietka. Povrchy filigránových stien v spoločných chodbách budú podľa potreby opatrené náterom, steny s oknami omietnuté sadrovou omietkou.

Menu