Čo oceňujú (nielen) naši klienti pri výbere nového bývania? (2. časť)

Výber novostavby ako preferovaného riešenia pre nový domov je výsledkom procesu rozhodovania, ktorý zahŕňa viacero kritérií – od výberu lokality a s tým súvisiacim komfortom či bezpečnosťou až po zohľadnenie energetických štandardov a kvalitu materiálov. Pre mnohých je toto rozhodnutie krokom k vyššiemu životnému štýlu. Tretia etapa Rezidencia Hron otvára brány svojich novo-vybudovaných priestorov pre všetkých Vás, ktorým záleží na tých najnáročnejších kvalitatívnych aspektoch novostavby.

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí rozhoduje pre život v novostavbách. Jedným z hlavných faktorov je moderný spôsob života, ktorý nové byty ponúkajú a konkurencie schopnosť týchto priestorov vďaka rôznym technologickým vylepšeniam. V neposlednom rade sú častou preferovanou voľbou aj z dôvodu rýchlej reakcie na trh a jeho dopyt. Výrazným faktorom v súčasnosti aj aj ekologická zodpovednosť projektu či developera.

Dopyt vytvára ponuku

Novostavby sú navrhované tak, aby vyhovovali súčasným trendom a potrebám obyvateľov, medzi ktoré dnes patrí napríklad čistý dizajn, otvorené a presvetlené priestory, či funkčné rozloženie bytu, ktoré poskytuje dostatok súkromia a zároveň umožňuje pohodlnú spoločenskú interakciu. Dopĺňa ich tiež občianska vybavenosť a dostupnosť služieb. Novostavby sú však atraktívne aj z hľadiska energetických štandardov a použitých technológií, ktoré zabezpečujú nižšie náklady na bývanie a vyšší komfort.

Kvalita a použité materiály

Kvalita použitých materiálov je jedným z kľúčových faktorov pri životnej investícii, akou je kúpa bytu. Moderné a odolné materiály sú symbolom dlhodobej udržateľnosti a menšej potreby dodatočnej údržby. Záujemcovia o byty v novostavbách sa pre finálnu investíciu napokon rozhodujú aj s ohľadom na využité technológie výstavby, čo je pre mnohých rozhodujúcim momentom.

„Snažíme sa o to, aby sa naše projekty stali synonymom kvality a inovácie. Naša práca odzrkadľuje náš záväzok voči všetkým doterajším rezidentom byť kvalitatívne vyspelým a spoľahlivým poskytovateľom moderného bývania. Ako zodpovedný developer kladieme dôraz aj na harmonickú integráciu všetkých projektov do existujúceho prostredia. Pritom neustále hľadáme spôsoby, ako priniesť hodnotu nielen našim klientom, ale aj komunite ako celku.“

vysvetľuje Ivana Nuchalik, Real Estate Sales Manager projektu Rezidencia Hron, a zároveň približuje tretiu etapu výstavby z pohľadu použitých technológií:

„Tretia etapa projektu Rezidencie Hron využíva už overený konštrukčný model stavby tvorený pomocou filigránových stien. Jedná sa o prefabrikované, teda v priemyselnej, plne automatizovanej výrobe presne vyrobené železobetónové steny a dosky. Použitie filigránov a ich rozmerová presnosť či rovnosť povrchov zaisťuje viaceré výhody výstavby, ako aj užívateľský komfort bývania, čo je ďalším silným kritériom nielen našich klientov pri výbere nového bývania.“

 

Klienti reflektujú na vývoj trhu

Príkladom funkčných a proklientskych riešení v Rezidencii Hron sú práve filigránové konštrukcie. Pri zariaďovaní bytov oceňujú majitelia priestorov presnosť stien a pri užívaní bytov zase komfort tichého a pokojného bývania. Technologické riešenia stavby plne rešpektujú moderné štandardy a dizajnové prevedenie najvyššej kvality bývania vytvára bezpečné zázemie pre ďalší rast.  Filigránové prefabrikáty použité pri výstavbe disponujú vynikajúcimi akustickými vlastnosťami. Pri stavbe sme sa použitím tohto riešenia snažili čo najviac eliminovať zvukové mosty a teda prechod hluku medzi bytmi. V novom domove si tak užijete nikým nerušenú pohodu!

Rezidencia Hron ponúka byty, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhovovali súčasným požiadavkám na kvalitu, komfort a životný štýl budúcich rezidentov. Projekt je situovaný v skvelej lokalite, ktorá zabezpečuje kompletnú občiansku vybavenosť a výbornú dostupnosť. Rezidencia Hron je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú moderné a udržateľné  bývanie.

Zdielať

Menu